Upitnik za PP vreće

Poštovani, u cilju brže i adekvatnije procene proizvoda, molimo Vas da prvo pupunite upitnik. Nakon obrade podataka, naš referent prodaje će Vas kontaktirati na osnovu podataka koje ste naveli u ovom upitniku.

Polja označena sa (*) su obavezna.

Strana 1 broj 3


Unesite ime Vaše firme(*)
Popunite polje

Ulica i broj, mesto(*)
Popunite polje

Ime i prezime(*)
Popunite polje

E-mail(*)
Pogrešna e-mail adresa.

Kontakt telefon(*)
Dozvoljeni su samo brojevi

Mobilni Telefon
Dozvoljeni su samo brojevi

Kako želite da Vas kontaktiramo?(*)

Kada želit da budete kontaktirani?
Please select a date when we should contact you.

 
Dimenzije / dimension(*)
Popunite polje

primer / e.g. 91 * 91* 180 cm

Ulazni Ventil / inlet spout (*)
Popunite polje

primer / e.g. 35 *70 cm

Izlazni ventil / outlet spout (*)
Popunite polje

primer / e.g. 35 *70 cm

Ručice / loops(*)
Popunite polje

primer / e.g. 4 *25 cm

Nosivost / capacity(*)
Popunite polje

primer / e.g. 1.000 kg

SF - sig.faktor / SF - safety factor(*)
Popunite polje

primer / e.g. 5:1

 
Sig. etiketa / safety label(*)

Popunite polje

Džep za dokument / document pocket(*)

Odaberite jednu opciju

Koji format džepa / specify which pocket size
Invalid Input

ako da koji format na primer A4 / if yes specify which e.g. A4

PE folija / PE folia (*)

Odaberite bar jednu opciju

Štampa / printing(*)

Odaberite barem jednu opciju

Vreća služi za pakovanje/transport (navesti čega) / big bag is used for packiging/ transport of (specify for what)
Invalid Input

Količina / quantity(*)
Navesti količinu

primer 150 kom / e.g. 150 pc

Unesite Anti-Spam kod(*)
Unesite Anti-Spam kod
Pogrešan unos

  

Read more for Ladbrokes the UK bookmakerLadbrokes UK - full information
BIGTheme - Free Templates